Tin tức

Tin tức

25/10/2022

SƠN NƯỚC LÀ GÌ ? CÁCH BẢO QUẢN SƠN TỐT NHẤT (1) (1)

Sơn nước là một hỗn hợp đồng nhất , trong đó chất tạo màng liên kết với các chất màu tạo màng liên tục bám trên bề mặt vật chất. Hỗn hợp được điều chỉnh với một lượng phụ gia và dung môi tùy theo tính chất của mỗi loại sản phẩm.

25/10/2022

SƠN NƯỚC LÀ GÌ ? CÁCH BẢO QUẢN SƠN TỐT NHẤT (1)

Sơn nước là một hỗn hợp đồng nhất , trong đó chất tạo màng liên kết với các chất màu tạo màng liên tục bám trên bề mặt vật chất. Hỗn hợp được điều chỉnh với một lượng phụ gia và dung môi tùy theo tính chất của mỗi loại sản phẩm.

25/10/2022

SƠN NƯỚC LÀ GÌ ? CÁCH BẢO QUẢN SƠN TỐT NHẤT

Sơn nước là một hỗn hợp đồng nhất , trong đó chất tạo màng liên kết với các chất màu tạo màng liên tục bám trên bề mặt vật chất. Hỗn hợp được điều chỉnh với một lượng phụ gia và dung môi tùy theo tính chất của mỗi loại sản phẩm.

Zalo
Hotline